Odpovede na otázky, ktoré Vás môžu zaujímať!

Frequently Asked Questions

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, my Vám radi pomôžeme. Budeme radi, keď sa nám ozvete.

V našej jazykovej škole sa môžete prihlásiť na kurz angličtiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, ruštiny, portugalčiny a slovenčiny pre cudzincov. Pre špeciálnych záujemcov sme schopní pripraviť aj kurz čínštiny, arabčiny alebo nórčiny.

Na kurz sa môžete objednať:

V prípade individuálnych kurzov výučba prebieha aj počas letných prázdnin, pričom sa prispôsobujeme požiadavkám klienta. Skupinové kurzy majú zväčša letnú prestávku, no v prípade záujmu všetkých študentov, môže aj skupinový kurz pokračovať počas leta.

Naša škola nemá oprávnenie vydávať certifikáty, no radi vám pomôžeme s prípravou na skúšky, po ktorých môžete získať medzinárodný certifikát (najčastejšie pripravujeme v angličtine na FCE, CAE, CPE, v španielčine na certifikáty DELE, v nemčine na Goethe-Zertifikat A1- C2).

Skupinový kurz trvá tri mesiace (trimester), pričom obsahuje 24 štyridsaťpäť minútových hodín. Po absolvovaní prvého trimestra môžu študenti pokračovať v štúdiu v ďalšom trimestri.

VIP 1  je hodina „one to one“ čo v preklade znamená jeden lektor – jeden študent.

VIP 2 je hodina, kde sú dvaja študenti a jeden lektor. Pri VIP 2 sa odporúča mať známeho, partnera, či kamaráta, ktorý je zhruba na vašej jazykovej úrovni a je ochotný sa s vami učiť.

Minimálny počet žiakov v skupine je tri a maximálny šesť.

Skupinové kurzy bývajú spravidla raz týždenne, a vyučovacia jednotky trvá 90 minút (2×45 min). Ak sa dohodnú všetci žiaci v skupine, môže byť kurz aj častejšie – napr. dvakrát do týždňa.

Na našej webovej stránke si môžete otestovať úroveň väčšiny jazykov, ktoré vyučujeme. Výsledok testu a úroveň vám príde na vami zadanú emailovú adresu. Vyskúšajte test angličtiny / nemčiny / španielčiny / francúžštiny/ ruštiny / taliančiny.

Pre lekcie s rodeným hovorcom sa odporúča minimálna úroveň  B1. Svoju úroveň si overíte prostredníctvom testu na našej webovej stránke.

V prípade individuálnych kurzov môžete hodinu zrušiť 24 hodín vopred, pričom sa hodina prenáša do nasledujúceho obdobia. Ak hodinu zrušíte v deň jej uskutočnenia bez preukázateľného vážneho dôvodu, hodina prepadá v prospech SKYPERS. V prípade skupinových kurzov zrušená hodina prepadá, ak sa celá skupina nedohodne inak.

Progres v jazykoch je veľmi individuálny a závisí od mnohých okolností. Napríklad, či ste sa už učili a hovoríte nejakým iným cudzím jazykom. Lektor je vždy iba sprostredkovateľ, to znamená, že veľa záleží aj od vašej snahy študovať doma. Taktiež je dôležité, ako často máte hodiny a akou formou. Nikdy sa nedá presne vymedziť, ako dlho bude trvať prechod z jednej úrovne do druhej. V odbornej literatúre sa uvádza rozsah 150 – 200 vyučovacích hodín na dosiahnutie úrovne z A2 na B1.

V prvom rade to záleží na forme kurzu a osobnosti. Niektorí ľudia sa rozhovoria rýchlejšie, iným to trvá dlhšie. V prípade skupinových kurzov je viac priestoru na komunikáciu medzi študentmi, v prípade individuálneho je priestor na komunikáciu na konkrétne témy, ktoré študent požaduje. Taktiež je dôležitý počet hodín a príprava v rámci samoštúdia. Začať rozprávať plynule v cudzom jazyku vyžaduje trpezlivosť a tréning, avšak je to taktiež veľmi individuálne.