Jazykové kurzy angličtiny

Angličtina je medzinárodný dorozumievací prostriedok číslo jeden. Je najčastejším jazykom obchodníkov, diplomacie, online komunikácie, pop kultúry, vedy a medzinárodných študentských programov. Radi vám pomôžeme vstúpiť medzi anglicky hovoriacich profesionálov.

Naši lektori prešli intenzívnou prípravou v anglickom jazyku a okrem medzinárodných certifikátov majú aj slovenskú štátnu skúšku z jazyka. Nezameriavame sa však len na jeden spôsob vyučovania. Ako skúsení pedagógovia vieme, že jednostranné použitie výlučne jednej metódy (napr. len priamej metódy, ústnej komunikácie, či prílišného zamerania na gramatiku) vedie do slepej uličky. Preto vo svojej praxi používame kombináciu tých najlepších a najmodernejších vyučovacích metód a učebníc, ktoré vás najrýchlejšie privedú k požadovanému cieľu.  

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

Všeobecné skupinové kurzy

Skupiny majú pevný týždňový program a základný kurz trvá tri trimestre deväť mesiacov), ktoré študenti uhrádzajú po jednom trimestri (troch mesiacoch). Dĺžka hodiny je 2 x 45 min. Tento spôsob sa nám osvedčil najmä pre ľudí, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a nedokážu prísť na jazykový kurz viac ako jedenkrát týždenne. 

 

Individuálne kurzy – VIP 1 a VIP 2

V prípade, že chcete chodiť na kurz formou one-to-one (jeden žiak, jeden lektor), prípadne ste iba dvaja (partneri, spolupracovníci a pod), môžete využiť náš program VIP.  Zaručujeme vám v ňom, že lektor sa bude venovať iba vám a do vašej miniskupiny už nebudú zaradení iní študenti.

V programe VIP si študenti platia kurz po mesiaci a kurz nemusí mať presný časový plán, pretože počet a frekvenciu hodín si určujú samotní účastníci. V prípade individuálneho kurzu sa snažíme prispôsobiť vašim požiadavkám – časovo, frekvenciou, dĺžkou hodiny, dĺžkou kurzu a samozrejme jeho samotným obsahom.

Prípravné kurzy na Cambridge certifikáty FCE, CAE a skúšku IELTS

Budovanie komunikačných zručností nie je výlučným zameraním SKYPERS. Dokážeme vás plnohodnotne pripraviť aj na niektorý z certifikátov, ktoré majú medzinárodnú platnosť  a sú nevyhnutnou súčasťou pre štúdium a profesionálne uplatnenie v zahraničí.

 • FCE  certifikát (Cambridge English: First) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že úroveň vašej angličtiny vám umožňuje nezávisle a plnohodnotne žiť a pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Vstupná úroveň pre záujemcov o kurz je B2. Donedávna tento certifikát nahrádzal maturitnú skúšku z anglického jazyka. 
 • CAE certifikát (Cambridge English: Advanced) je akceptovaný viac ako 6000 vzdelávacími, obchodnými a štátnymi inštitúciami vo svete. Potvrdzuje, že vaša znalosť anglického jazyka je na takej úrovni, že môžete nezávisle a plnohodnotne žiť, pracovať a študovať v anglicky hovoriacej krajine.  Vstupná úroveň pre študentov je C1. Úspešné absolvovanie tejto skúšky je požiadavkou na štúdium na britských univerzitách. 
 • Skúška IELTS (International English Language Testing System) je vo svete najznámejším testom jazykovej spôsobilosti v angličtine. Každoročne ju absolvuje viac než dva milióny uchádzačov. Skúšku akceptuje vyše 8000 organizácií v celom svete. IELTS je jedinou jazykovou skúškou, ktorá sa akceptuje na prisťahovalecké účely v krajinách, kde sa vyžaduje jazykové preskúšanie.

  V skupinovom prípravnom kurze na medzinárodné certifikáty sú min. 3 a max. 6 študenti. Základný kurz ponúkame v trvaní 36 týždňov, prebieha 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny (2 x 45 min.), t.j. spolu 72 vyučovacích hodín.


Cena za 24 hodinový kurz (12 týždňov), je 132,- 
€. Dĺžka prípravy závisí od úrovne študenta a intenzity štúdia. Najčastejší modul trvá tri trimestre (36 týždňov). V cene kurzu nie je zahrnutá cena samotnej skúšky FCE, CAE a IELTS, ani študijná literatúra –  Student’s Book a pracovný zošit, ktorý je súčasťou oficiálnych prípravných materiálov Cambridge English.

Naša jazyková škola je len prípravným centrom, nie testovacím. Samotnú skúšku FCE, CAE a ILTS môžete absolvovať v krajských mestách podľa vášho výberu, alebo online. Pomôžeme  vám nielen s prípravou, ale aj s procesom prihlasovania, príp. s inými náležitosťami.

*Ku kurzu CAE odporúčame, aby študenti mali k dispozícii aj vlastnú učebnicu English Grammar in Use, Murphy, Intermediate. Táto učebnica nie je zahrnutá v cene kurzu.

Angličtina v biznise

Mimoriadne šikovný balíček desiatich hodín s prakticky orientovanými hodinami určený pre obchodných riaditeľov, manažérov či kohokoľvek, kto sa chce vyznať v svete biznisu, ktorému vládne angličtina. Pred začatím kurzu si určíte spolu s lektorom, na ktorej úrovni sa chcete v obchodnej angličtine vzdelávať. Vyššiu úroveň môže učiť rodený hovorca angličtiny.  Individuálnym prístupom ďalej zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Kurz je určený najmä pre individuálnych študentov a dvojice. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.

V rámci kurzu sa okrem iného naučíte:

– predstaviť seba a svoj biznis

– dohovoriť sa v situáciách ako sú obchodné stretnutia či pracovné pohovory

– získate slovnú zásobu ohľadom biznis modelov, brandingu a podobne

– písať pracovné emaily

– viesť pracovné telefonáty, atď.

 

 • Úroveň kurzu A2-B2
 • Dĺžka kurzu 10 x 60 minút
 • Cena
 • VIP 1 169,- € / študent
 • VIP 2 89,- € / študent
 • 3-6 osôb 69,- € / študent

Angličtina v gastre

Či už pracujete v gastronomických službách na Slovensku alebo sa chystáte hľadať šťastie v zahraničí, váš prejav získa na profesionalite, ak oslníte tými správnymi výrazmi a frázami v angličtine. Pod vedením skúseného lektora sa pripravíte na najrôznejšie situácie v reštaurácii či bare a urobíte dojem aj svojou slovnou zásobou. Individuálnym prístupom zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.
Ako absolvent kurzu budete schopný/á:

– privítať zákazníkov

– ponúknuť im nápoje, jedlo, dezerty

– vyznať sa v someliérskom slovníku

– poradiť si so sťažnosťami

– používať zdvorilostné frázy

– oboznámiť sa s názvami jedál, nápojov, riadu, prestierania

 

 • Úroveň kurzu B1
 • Počet hodín 15
 • Dĺžka hodiny
 • VIP 1 a VIP2 60 minút
 • 3-6 osôb 90 minút
 • Cena
 • VIP 1 249,- € / študent
 • VIP 2 139,- € / študent
 • 3-6 osôb 129,- € / študent

Skupinové kurzy pre deti školského veku

Skupinové kurzy (anglický a tiež nemecký jazyk) prebiehajú taktiež v malých skupinách 3 – 6 osôb. Dĺžka hodiny je 45 minút jedenkrát týždenne.
Základný kurz trvá trimester (t.j. 12 týždňov).

Čo ponúkame okrem profesionality?

Škola hrou
Malé skupinky do 6 detí
Bohaté skúsenosti lektoriek
Učebné materiály schválené medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami

Angličtina pre maturantov

Aj v tomto školskom roku máte možnosť si prehĺbiť vedomosti z maturitných otázok a pripraviť sa na zvládnutie skúšky dospelosti. Skúsení lektori vás prevedú cez úrovne B1 a B2 európskeho referenčného rámca bezbolestne a bez stresov.

Rapidka - 15 minút online konverzácie

Rapidka je unikátny spôsob online konverzácie, vhodný najmä pre individuálnych študentov, ktorí už zvládli základy cudzieho jazyka. Pri koncepte Rapidka vám bude stačiť 15 minút – teda malé a pravidelné dávkovanie, ktoré prináša veľký efekt. Rapidka je vhodná pre tých, čo majú riadny kurz raz týždenne, ale radi by si ešte chvíľku „pokecali“, ale aj pre tých, ktorí nechcú zabudnúť naučenú reč, prípadne sa zlepšiť v komunikácii.