Jazykové kurzy angličtiny

Angličtina je medzinárodný dorozumievací prostriedok číslo jeden. Je najčastejším jazykom obchodníkov, diplomacie, online komunikácie, pop kultúry, vedy a medzinárodných študentských programov. Radi vám pomôžeme vstúpiť medzi anglicky hovoriacich profesionálov.

Naši lektori prešli intenzívnou prípravou v anglickom jazyku a okrem medzinárodných certifikátov majú aj slovenskú štátnu skúšku z jazyka. Nezameriavame sa však len na jeden spôsob vyučovania. Ako skúsení pedagógovia vieme, že jednostranné použitie výlučne jednej metódy (napr. len priamej metódy, ústnej komunikácie, či prílišného zamerania na gramatiku) vedie do slepej uličky. Preto vo svojej praxi používame kombináciu tých najlepších a najmodernejších vyučovacích metód a učebníc, ktoré vás najrýchlejšie privedú k požadovanému cieľu.  

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

Všeobecné skupinové kurzy

Skupiny majú pevný týždňový program a základný kurz trvá tri trimestre deväť mesiacov), ktoré študenti uhrádzajú po jednom trimestri (troch mesiacoch). Dĺžka hodiny je 2 x 45 min. Tento spôsob sa nám osvedčil najmä pre ľudí, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a nedokážu prísť na jazykový kurz viac ako jedenkrát týždenne. 

 

Individuálne kurzy – VIP 1 a VIP 2

V prípade, že chcete chodiť na kurz formou one-to-one (jeden žiak, jeden lektor), prípadne ste iba dvaja (partneri, spolupracovníci a pod), môžete využiť náš program VIP.  Zaručujeme vám v ňom, že lektor sa bude venovať iba vám a do vašej miniskupiny už nebudú zaradení iní študenti.

V programe VIP si študenti platia kurz po mesiaci a kurz nemusí mať presný časový plán, pretože počet a frekvenciu hodín si určujú samotní účastníci. V prípade individuálneho kurzu sa snažíme prispôsobiť vašim požiadavkám – časovo, frekvenciou, dĺžkou hodiny, dĺžkou kurzu a samozrejme jeho samotným obsahom.

Štátne jazykové skúšky z angličtiny

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške je akceptované na slovenských univerzitách, aj v Českej republike. Slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka na proklamovanej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v štátnej a verejnej správe – ako aj v súkromnom sektore. Naši lektori vám ochotne predstavia obsah skúšky a stratégie ako ju úspešne zvládnuť. Vyučovanie prebieha individuálnou formou v zmysle syláb zodpovedajúcich vybranému druhu skúšky. V SKYPERS vám pomôžeme pripraviť sa na štátnu skúšku úrovne B2 (úroveň maturitnej skúšky), alebo na všeobecnú štátnu skúšku C1.

Štátna jazyková skúška B2
Štátna jazyková skúška C1

Príprava na Cambridge

V SKYPERS vás vieme kvalifikovane pripraviť na skúšky FCE (First Certificate in English), alebo CAE (Certificate in Advanced English). Individuálnu prípravu poskytujeme počas celého roka. Certifikát FCE je približne na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca. Zodpovedá úrovni slovenskej maturitnej skúšky. Certifikát  je vhodný pre stredný administratívny personál aj študentov. CAE je osvedčením pokročilého používateľa angličtiny na úrovni C1. Je určený pre tých, ktorí chcú používať angličtinu pri väčšine spoločenských a profesionálnych príležitostí. Certifikát platí na celý život a je široko medzinárodne uznávaný pre pracovné a študijné účely.  Aktuálne termíny skúšok Cambridge nájdete na https://www.britishcouncil.sk/skusky

Príprava na FCE
Príprava na CAE

Príprava na IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je medzinárodný systém testovania  anglického jazyka. Na test sa môžete prihlásiť cez online systém British Concil, ktorý vám po voľbe príslušného modulu IELTS ponúkne na výber miesto konania testu a termíny. Skúšku môžete absolvovať v dvoch formátoch – na papieri alebo elektronicky, ale musíte sa dostaviť osobne do niektorého zo skúšobných centier v Bratislave, Trnave, Trenčíne a Košiciach. Výsledok testu platí dva roky. V SKYPERS ponúkame prípravu na skúšky IELTS Academic (vhodný pre štúdium na zahraničnej vysokej škole alebo pre prácu na odbornej pozícií v anglicky hovoriacej krajine) a IELTS General Training (hodnotí pripravenosť na štúdium na strednej škole a college)

Príprava na IELTS General Training
Príprava na IELTS Academic

Príprava na TOEFL® iBT

TOEFL® iBT (Test of English as a Foreign Language – Internet based) je celosvetovo najuznávanejší test anglického jazyka. Test je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei. Na Slovensku sú  internetové testovacie centrá v Bratislave, Košiciach, Nitre, Skalici a Žiline. Každý záujemca o testovanie si vyberie najprv miesto testovania, potom dátum testu a po zaplatení poplatku dostane presnú adresu testovacieho centra. Test má platnosť 2 roky. Materiály na prípravu si môžete bezplatne požičať na Fulbrightovej komisii v Bratislave.

Príprava na TOEFL® iBT

 

Angličtina v biznise

Mimoriadne šikovný balíček desiatich hodín s prakticky orientovanými hodinami určený pre obchodných riaditeľov, manažérov či kohokoľvek, kto sa chce vyznať v svete biznisu, ktorému vládne angličtina. Pred začatím kurzu si určíte spolu s lektorom, na ktorej úrovni sa chcete v obchodnej angličtine vzdelávať. Vyššiu úroveň môže učiť rodený hovorca angličtiny.  Individuálnym prístupom ďalej zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Kurz je určený najmä pre individuálnych študentov a dvojice. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.

V rámci kurzu sa okrem iného naučíte:

– predstaviť seba a svoj biznis

– dohovoriť sa v situáciách ako sú obchodné stretnutia či pracovné pohovory

– získate slovnú zásobu ohľadom biznis modelov, brandingu a podobne

– písať pracovné emaily

– viesť pracovné telefonáty, atď.

 

 • Úroveň kurzu A2-B2
 • Dĺžka kurzu 10 x 60 minút
 • Cena
 • VIP 1 169,- € / študent
 • VIP 2 89,- € / študent
 • 3-6 osôb 69,- € / študent

Angličtina v gastre

Či už pracujete v gastronomických službách na Slovensku alebo sa chystáte hľadať šťastie v zahraničí, váš prejav získa na profesionalite, ak oslníte tými správnymi výrazmi a frázami v angličtine. Pod vedením skúseného lektora sa pripravíte na najrôznejšie situácie v reštaurácii či bare a urobíte dojem aj svojou slovnou zásobou. Individuálnym prístupom zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.
Ako absolvent kurzu budete schopný/á:

– privítať zákazníkov

– ponúknuť im nápoje, jedlo, dezerty

– vyznať sa v someliérskom slovníku

– poradiť si so sťažnosťami

– používať zdvorilostné frázy

– oboznámiť sa s názvami jedál, nápojov, riadu, prestierania

 

 • Úroveň kurzu B1
 • Počet hodín 15
 • Dĺžka hodiny
 • VIP 1 a VIP2 60 minút
 • 3-6 osôb 90 minút
 • Cena
 • VIP 1 249,- € / študent
 • VIP 2 139,- € / študent
 • 3-6 osôb 129,- € / študent

Skupinové kurzy pre deti školského veku

Skupinové kurzy (anglický a tiež nemecký jazyk) prebiehajú taktiež v malých skupinách 3 – 6 osôb. Dĺžka hodiny je 45 minút jedenkrát týždenne.
Základný kurz trvá trimester (t.j. 12 týždňov).

Čo ponúkame okrem profesionality?

Škola hrou
Malé skupinky do 6 detí
Bohaté skúsenosti lektoriek
Učebné materiály schválené medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami

Angličtina pre maturantov

Aj v tomto školskom roku máte možnosť si prehĺbiť vedomosti z maturitných otázok a pripraviť sa na zvládnutie skúšky dospelosti. Skúsení lektori vás prevedú cez úrovne B1 a B2 európskeho referenčného rámca bezbolestne a bez stresov.

Rapidka - 15 minút online konverzácie

Rapidka je unikátny spôsob online konverzácie, vhodný najmä pre individuálnych študentov, ktorí už zvládli základy cudzieho jazyka. Pri koncepte Rapidka vám bude stačiť 15 minút – teda malé a pravidelné dávkovanie, ktoré prináša veľký efekt. Rapidka je vhodná pre tých, čo majú riadny kurz raz týždenne, ale radi by si ešte chvíľku „pokecali“, ale aj pre tých, ktorí nechcú zabudnúť naučenú reč, prípadne sa zlepšiť v komunikácii.