Jazykové kurzy nemčiny

Nemčina je jeden z najrozšírenejších svetových jazykov. V Európskej únii je to rodný jazyk najväčšieho počtu ľudí a vďaka veľkým obchodným aktivitám, ktoré majú nemecké firmy na Slovensku má štúdium nemčiny výborné uplatnenie. Kurzy prezenčnou formou prebiehajú v Piešťanoch, ale pre firmy aj v okolitých mestách. Pre všetkých ostatných študentov ponúkame kurzy online formou.

Jazyková škola SKYPERS má pripravené kurzy nemčiny pre všetky vekové kategórie a úrovne študentov.

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

Všeobecné skupinové kurzy

Skupiny majú pevný týždňový program a základný kurz trvá tri trimestre deväť mesiacov), ktoré študenti uhrádzajú po jednom trimestri (troch mesiacoch). Dĺžka hodiny je 2 x 45 min. Tento spôsob sa nám osvedčil najmä pre ľudí, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a nedokážu prísť na jazykový kurz viac ako jedenkrát týždenne. 

 

Individuálne kurzy – VIP 1 a VIP 2

V prípade, že chcete chodiť na kurz formou one-to-one (jeden žiak, jeden lektor), prípadne ste iba dvaja (partneri, spolupracovníci a pod), môžete využiť náš program VIP.  Zaručujeme vám v ňom, že lektor sa bude venovať iba vám a do vašej miniskupiny už nebudú zaradení iní študenti.

V programe VIP si študenti platia kurz po mesiaci a kurz nemusí mať presný časový plán, pretože počet a frekvenciu hodín si určujú samotní účastníci. V prípade individuálneho kurzu sa snažíme prispôsobiť vašim požiadavkám – časovo, frekvenciou, dĺžkou hodiny, dĺžkou kurzu a samozrejme jeho samotným obsahom.

Príprava na skúšky v NEMČINE

  • Goethe-Zertifikat B2
  • Goethe-Zertifikat C1

Cena za 24 hodinový kurz (12 týždňov), je 132,- €. Dĺžka prípravy závisí od úrovne študenta a intenzity štúdia. Najčastejší modul trvá tri trimestre (36 týždňov). V cene kurzu nie je zahrnutá cena samotnej skúšky.

Naša jazyková škola je len prípravným centrom, nie testovacím. Samotnú skúšku môžete absolvovať v krajských mestách podľa vášho výberu, alebo online. Pomôžeme  vám nielen s prípravou, ale aj s procesom prihlasovania, príp. s inými náležitosťami.

 

Nemčina v zdravotníctve

Premýšľate o kariére v zahraničí? Naši kvalifikovaní lektori vás pripravia na prácu v zdravotníctve v nemecky hovoriacich krajinách. Záber kurzu je dostatočne obsiahly a jeho náplň využijete v každodennej praxi. Individuálnym prístupom a intenzívnou frekvenciou zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.

V priebehu kurzu získate slovnú zásobu ohľadom:

– anatómie ľudského tela

– zdravotných problémov a ochorení

– liečby ochorení

– diagnostických prístrojov a vyšetrení

– profylaxie

V rámci praktických zručností nadobudnete schopnosť:

– komunikovať s pacientom

– komunikovať s lekárskym personálom

– vybaviť telefonát alebo napísať e-mail

– orientovať sa v zdravotníckej dokumentácii

  • Úroveň kurzu: B1
  • Počet hodín: 17
  • Dĺžka hodiny: 60 minút
  • VIP 1 269,- € / študent
  • VIP 2 139,- € / študent
  • 3-6 osôb: 99,- € / študent

Skupinové kurzy pre deti školského veku

Skupinové kurzy (anglický a nemecký jazyk) prebiehajú taktiež v malých skupinách 3 – 6 osôb. Dĺžka hodiny je 45 minút jedenkrát týždenne.
Základný kurz trvá trimester (t.j. 12 týždňov).

Čo ponúkame okrem profesionality?

Škola hrou
Malé skupinky do 6 detí
Bohaté skúsenosti lektoriek
Učebné materiály schválené MŠ SR

Nemčina pre maturantov

Počas školského roka máte možnosť si prehĺbiť vedomosti z maturitných otázok a pripraviť sa na zvládnutie skúšky dospelosti. Skúsení lektori vás prevedú cez úrovne B1 a B2 európskeho referenčného rámca bezbolestne a bez stresov.

Rapidka - 15 minút online konverzácie

Rapidka je unikátny spôsob online konverzácie, vhodný najmä pre individuálnych študentov, ktorí už zvládli základy cudzieho jazyka. Pri koncepte Rapidka vám bude stačiť 15 minút – teda malé a pravidelné dávkovanie, ktoré prináša veľký efekt. Rapidka je vhodná pre tých, čo majú riadny kurz raz týždenne, ale radi by si ešte chvíľku „pokecali“, ale aj pre tých, ktorí nechcú zabudnúť naučenú reč, prípadne sa zlepšiť v komunikácii.