Jazykové kurzy nemčiny

Nemčina je jeden z najrozšírenejších svetových jazykov. V Európskej únii je to rodný jazyk najväčšieho počtu ľudí a vďaka veľkým obchodným aktivitám, ktoré majú nemecké firmy na Slovensku má štúdium nemčiny výborné uplatnenie. Kurzy prezenčnou formou prebiehajú v Piešťanoch, ale pre firmy aj v okolitých mestách. Pre všetkých ostatných študentov ponúkame kurzy online formou.

Jazyková škola SKYPERS má pripravené kurzy nemčiny pre všetky vekové kategórie a úrovne študentov.

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

Všeobecné skupinové kurzy

Skupiny majú pevný týždňový program a základný kurz trvá tri trimestre deväť mesiacov), ktoré študenti uhrádzajú po jednom trimestri (troch mesiacoch). Dĺžka hodiny je 2 x 45 min. Tento spôsob sa nám osvedčil najmä pre ľudí, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a nedokážu prísť na jazykový kurz viac ako jedenkrát týždenne. 

 

Individuálne kurzy – VIP 1 a VIP 2

V prípade, že chcete chodiť na kurz formou one-to-one (jeden žiak, jeden lektor), prípadne ste iba dvaja (partneri, spolupracovníci a pod), môžete využiť náš program VIP.  Zaručujeme vám v ňom, že lektor sa bude venovať iba vám a do vašej miniskupiny už nebudú zaradení iní študenti.

V programe VIP si študenti platia kurz po mesiaci a kurz nemusí mať presný časový plán, pretože počet a frekvenciu hodín si určujú samotní účastníci. V prípade individuálneho kurzu sa snažíme prispôsobiť vašim požiadavkám – časovo, frekvenciou, dĺžkou hodiny, dĺžkou kurzu a samozrejme jeho samotným obsahom.

Štátne jazykové skúšky z nemčiny

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške je akceptované na slovenských univerzitách, aj v Českej republike. Slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka na proklamovanej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v štátnej a verejnej správe – ako aj v súkromnom sektore. Naši lektori vám ochotne predstavia obsah skúšky a stratégie ako ju úspešne zvládnuť. Vyučovanie prebieha individuálnou formou v zmysle syláb zodpovedajúcich vybranému druhu skúšky. V SKYPERS vám pomôžeme pripraviť sa na štátnu skúšku úrovne B2 (úroveň maturitnej skúšky), alebo na všeobecnú štátnu skúšku C1.

Štátna jazyková skúška B2
Štátna jazyková skúška C1

Príprava Goethe-Zertifikat

Ak sa chcete sa pripravovať na štúdium v Nemecku, alebo na prácu v nemecky hovoriacej krajine a zároveň  získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát, potom je pre vás vhodný  Goethe-Zertifikat.  Zložením skúšky na úrovni B2 preukážete, že rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a dokážete sa spontánne dohovoriť, takže môžete bez problémov komunikovať  s rodenými Nemcami. Vyššia úroveň Goethe-Zertifikat C1 potvrdzuje pripravenosť na vysokoškolské štúdium v Nemecku a veľmi pokročilú jazykovú úroveň. Pred vykonaním testu sa ale odporúča vopred kontaktovať univerzitu, na ktorej plánujete študovať, či akceptuje túto skúšku namiesto vstupného testu z nemčiny.

Príprava na Goethe-Zertifikat B2
Príprava na Goethe-Zertifikat C1

Nemčina v zdravotníctve

Premýšľate o kariére v zahraničí? Naši kvalifikovaní lektori vás pripravia na prácu v zdravotníctve v nemecky hovoriacich krajinách. Záber kurzu je dostatočne obsiahly a jeho náplň využijete v každodennej praxi. Individuálnym prístupom a intenzívnou frekvenciou zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.

V priebehu kurzu získate slovnú zásobu ohľadom:

– anatómie ľudského tela

– zdravotných problémov a ochorení

– liečby ochorení

– diagnostických prístrojov a vyšetrení

– profylaxie

V rámci praktických zručností nadobudnete schopnosť:

– komunikovať s pacientom

– komunikovať s lekárskym personálom

– vybaviť telefonát alebo napísať e-mail

– orientovať sa v zdravotníckej dokumentácii

  • Úroveň kurzu: B1
  • Počet hodín: 17
  • Dĺžka hodiny: 60 minút
  • VIP 1 269,- € / študent
  • VIP 2 139,- € / študent
  • 3-6 osôb: 99,- € / študent

Skupinové kurzy pre deti školského veku

Skupinové kurzy (anglický a nemecký jazyk) prebiehajú taktiež v malých skupinách 3 – 6 osôb. Dĺžka hodiny je 45 minút jedenkrát týždenne.
Základný kurz trvá trimester (t.j. 12 týždňov).

Čo ponúkame okrem profesionality?

Škola hrou
Malé skupinky do 6 detí
Bohaté skúsenosti lektoriek
Učebné materiály schválené MŠ SR

Nemčina pre maturantov

Počas školského roka máte možnosť si prehĺbiť vedomosti z maturitných otázok a pripraviť sa na zvládnutie skúšky dospelosti. Skúsení lektori vás prevedú cez úrovne B1 a B2 európskeho referenčného rámca bezbolestne a bez stresov.

Rapidka - 15 minút online konverzácie

Rapidka je unikátny spôsob online konverzácie, vhodný najmä pre individuálnych študentov, ktorí už zvládli základy cudzieho jazyka. Pri koncepte Rapidka vám bude stačiť 15 minút – teda malé a pravidelné dávkovanie, ktoré prináša veľký efekt. Rapidka je vhodná pre tých, čo majú riadny kurz raz týždenne, ale radi by si ešte chvíľku „pokecali“, ale aj pre tých, ktorí nechcú zabudnúť naučenú reč, prípadne sa zlepšiť v komunikácii.