Jazykové kurzy pre firmy

Jazykové kurzy pre firmy poskytujeme na základe želaní a predstáv našich klientov – v rôznych úrovniach, skupinovo alebo individuálne, krátkodobo alebo na dlhšie obdobie. Kurzy sú zamerané na rozvoj komunikácie a konverzáciu v obchodných situáciách. Môžu prebiehať prezenčnou aj online formou.

Kurzy vám vieme zabezpečiť v nasledovných jazykoch:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Taliansky jazyk

Španielsky jazyk

Slovenčina pre cudzincov

Ruský jazyk

Francúzsky jazyk

Portugalský jazyk

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

Konverzačný kurz s rodeným hovorcom

Ak chcete profesionálne zvládnuť situácie s rodenými hovorcami anglického jazyka, odporúčame vám konverzačný kurz, alebo kurz Busines English s rodeným hovorcom. Na konverzačný kurz sa môžete prihlásiť počas celého roka. Môžete si vybrať individuálnu, alebo skupinovú formu. Konverzačný kurz s rodeným hovorcom odporúčame pre úroveň pre-intermediate a vyššie. Študentov zaraďujeme na základe vstupných testov.

Pre firmy poskytujeme kurzy prezenčnou formou v týchto okresoch:

  • Piešťany
  • Nové Mesto nad Váhom
  • Kurzy online poskytujeme bez regionálneho obmedzenia