Čo o nás hovoria naši študenti

Referencie

S viac ako 20 ročnými skúsenosťami je spoločnosť Skypers uznávaná v oblasti efektívneho jazykového vzdelávania.

Témy francúzskych lekcií, ktoré sa dotýkajú našej pracovnej sféry a ktoré nás detailnejšie zaujímajú, rozvíjame článkami z iných učebníc, podpornej literatúry. Hodiny sú veľmi príjemné a vždy rýchlo ubehnú.

Ivana Tancárová
Ref. logistiky a nákupu
Coopbox Eastern s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

Moja učiteľka je veľký zázrak. Pri mne vydržala už 5 rokov a to je čo povedať. Som zlý študent, nepozorný, rozlietaný po akciách, koncertoch, besedách, výletoch...a ona to znáša a učí. Učí ďalej, poctivo, trpezlivo, bez nervov, s radosťou a hlavne na veľmi vysokej úrovni. Kiežby takých učiteliek behalo po našom okrese viacej. Klobúk dole. Klaniam sa jej a teším sa na ďalšie roky učenia sa!

Braňo Jobus
spevák a spisovateľ

Fresenius Medical Care je jeden z najväčších dodávateľov preparátov a zariadení na dialýzu pri konečných štádiách obličkových ochorení. Už tri roky spolupracujeme s Jazykovou školou Skypers, ktorej preklady sú vždy na odbornej úrovni, v požadovanom termíne a formáte.

Mgr. Dana Tureková
Fresenius Medical Care Slovakia

Kurzy anglického jazyka v SKYPERS sú veľmi zaujímavé a robené celkom prijateľnou formou pre všetky levely pokročilosti. Oceňujem prístup lektora k našej nedisciplinovanosti (neskoršie prichody).

Mgr. Dušan Bánovský
Obchodný riaditeľ
Euromark Safely, s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

Spoločnosť SKYPERS robila pre nás anglické preklady publikácií „Piešťany v zrkadle historických pohľadníc“, ,,Piešťanskí infantelisti" a množstvo ďalších textov. So spoluprácou a spôsobom komunikácie, ústretovosťou a dodržaním dohodnutých termínov sme boli veľmi spokojní.

PhDr. Vladimír Krupa
Riaditeľ BM Piešťany

Pri vydávaní trojjazyčného časopisu – v našom prípade štvrťročníka Revue Piešťany - sa ocitáte na veľmi klzkom teréne. Akú máte istotu, že všetky preklady, ktoré sa majú uverejniť, sú štylisticky, významovo i pravopisne správne a bezchybné? Naše rozpaky pomohol rozptýliť Peter Remiš z firmy Skypers tým, že zabezpečuje pre časopis preklady aj korektúru anglických textov."

Kornel Duffek
šéfredaktor Revue Piešťany

Kurz anglického jazyka prebieha u nás už päť rokov. Sme s ním veľmi spokojní, prevláda priateľský prístup spojený s maximálnou profesionalitou a vysokou odbornou úrovňou. Lektor je ochotný prispôsobiť sa vyučujúcej skupine vo všetkých smeroch – či už ide o počet žiakov, deň, kvantitu preberanej látky, skúšobné testy a pod. Na vyučovanie sa vždy tešíme a každá odpadnutá hodina nás veľmi mrzí."

Daniela Remiašová
Mzdový a personálny pracovník
Poľnohospodárske družstvo Čachtice

So SKYPERS nás viaže dlhšia spolupráca, pretože v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vedie kurzy pre verejnosť. Verím, že dobrá spolupráci bude pokračovať aj v budúcnosti. Za doterajšiu spoluprácu s našim gymnáziom im chcem týmto poďakovať."

PaedDr. Ing. František Glos , PhD.
riaditeľ Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom

Po skúsenostiach s viacerými jazykovými školami a ich lektormi sme na základe referencií nadviazali začiatkom školského roka 2006/07 spoluprácu so Skypers. Táto jazykovka sa snaží o maximálne individuálny prístup, používa iba lektorov s viacročnými skúsenosťami a spolupracuje s nami aj pri organizovaní teambuildingových aktivít."

Ing. Elena Uhlíková
HR Manager
Vacuumschmelze, s.r.o.; Horná Streda

Spolupráca s jazykovou školou Skypers je vynikajúca, lektori sú fantastickí a vždy sa vieme dohodnúť.

Ing. Ján Chlapík
Training & Education Manager
Askoll Slovakia s.r.o.

Už dva roky navštevujem kurz anglického jazyka, ktorý vedie Mgr. Peter Remiš. Veľmi sa mi páči prístup lektora. Je veľmi ústretový, rád odpovie na všetky otázky jasne a zrozumiteľne. Pri vysvetľovaní často využíva metódu názornosti. Vymýšľa pre nás rôzne hry, pripravuje pre nás testy, pracujeme vo dvojiciach, aj v skupinách. Hodiny angličtiny sú pre nás príjemným duševným relaxom po dni, strávenom v práci. Zabúdame na psychické a zdravotné problémy. Pred 2 rokmi sme boli úplní začiatočníci a dnes už sa dokážeme rozprávať po anglicky.

Soňa Vidová
Čachtice

Spoluprácu s jazykovou školou Skypers sme nadviazali pred vyše troma rokmi a odvtedy funguje nepretržite, okrem letných prázdnin. Náš jazykový kurz je plne šitý na mieru, aj za veľmi prijateľnú cenu.

Karol Herceg
Generálny manažér
Somfy Slovensko, Piešťany