Štátnice a certifikáty

Naši kvalifikovaní lektori vám pomôžu s prípravou na štátne jazykové skúšky aj medzinárodné certifikáty v angličtine, nemčine a španielčine. Študentom, ktorí sa nemôžu pre časovú zaneprázdnenosť zúčastniť skupinového kurzu, ponúkame aj individuálnu prípravu na FCE prezenčnou, alebo online formou.

Naši lektori prešli intenzívnou prípravou v anglickom jazyku a okrem medzinárodných certifikátov majú aj slovenskú štátnu skúšku z jazyka. Nezameriavame sa však len na jeden spôsob vyučovania. Ako skúsení pedagógovia vieme, že jednostranné použitie výlučne jednej metódy (napr. len priamej metódy, ústnej komunikácie, či prílišného zamerania na gramatiku) vedie do slepej uličky. Preto vo svojej praxi používame kombináciu tých najlepších a najmodernejších vyučovacích metód a učebníc, ktoré vás najrýchlejšie privedú k požadovanému cieľu.  

Pripravíme vás na:

Príprava na Cambridge

Jazyková škola SKYPERS je prípravným centrom pre medzinárodné certifikáty Cambridge ESOL. Umožňuje to partnerská zmluva s E – KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre, autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English. Znamená to, že v SKYPERS vás kvalifikovane pripravíme pre skúšky FCE (First Certificate in English), alebo CAE (Certificate in Advanced English).

Na certifikáty Cambridge ESOL vás môžeme pripraviť počas celého roka individuálnym kurzom. O možnostiach aktuálnych skupinových kurzov sa informujte – najlepšie pred začiatkom školského roka – na info@skypers.sk, alebo telefonicky na 033-7740164, alebo 0917920556.

Aktuálne termíny skúšok Cambridge ESOL nájdete po rolovaní dole na https://www.britishcouncil.sk/skusky

First Certificate in English (FCE)

Certifikát je určený pre študentov, ktorí absolvovali približne 4 – 5 rokov štúdia a sú na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (na popis jazykových zručností sa v ,,Európskom rámci“ používa šesť úrovní od A1 až po C2). Úroveň B2 je celosvetovo najrozšírenejšia jazyková úroveň a zodpovedá približne úrovni slovenskej maturitnej skúšky z anglického jazyka. Certifikát  je vhodný pre stredný administratívny personál aj študentov.

Certificate in Advanced English (CAE)

Je pre pokročilých používateľov angličtiny. Je určený pre tých, ktorí chcú používať písanú a hovorenú angličtinu pre väčšinu spoločenských a profesionálnych príležitostí. Je široko medzinárodne uznávaný pre pracovné a študijné účely. CAE predstavuje úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Výhody certifikátu CAE Cambridge ESOL

  • CAE sa uznáva na celom svete pre študijné a pracovné účely
  • stovky zamestnávateľov, univerzity na celom svete a zložky vlád oficiálne uznávajú CAE ako skúšku z anglického jazyka na pokročilej úrovni
  • certifikát platí na celý život
  • po absolvovaní CAE ste iba jeden krôčik od najvyššej úrovne Certificate of Proficiency in English (CPE), ktorá znamená, že vaša angličtina je na úrovni rodeného hovorcu

  • V skupinovom prípravnom kurze na medzinárodné certifikáty sú min. 3 a max. 6 študenti. Základný kurz ponúkame v trvaní 36 týždňov, prebieha 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny (2 x 45 min.), t.j. spolu 72 vyučovacích hodín.


Cena za 24 hodinový kurz (12 týždňov), je 132,- 
€. Dĺžka prípravy závisí od úrovne študenta a intenzity štúdia. Najčastejší modul trvá tri trimestre (36 týždňov). V cene kurzu nie je zahrnutá cena samotnej skúšky FCE, CAE a IELTS, ani študijnú literatúru –  Student’s Book a pracovný zošit, ktorý je súčasťou oficiálnych prípravných materiálov Cambridge English.

Naša jazyková škola je len prípravným centrom, nie testovacím. Samotnú skúšku FCE, CAE a ILTS môžete absolvovať v krajských mestách podľa vášho výberu, alebo online. Pomôžeme  vám nielen s prípravou, ale aj s procesom prihlasovania, príp. s inými náležitosťami.

*Ku kurzu CAE odporúčame, aby študenti mali k dispozícii aj vlastnú učebnicu English Grammar in Use, Murphy, Intermediate. Táto učebnica nie je zahrnutá v cene kurzu.

Ak chcete profesionálne zvládnuť situácie s rodenými hovorcami anglického jazyka, odporúčame vám konverzačný kurz, alebo kurz Busines English s rodeným hovorcom. S našimi zahraničnými lektormi môžete mať kurz formou one-to-one, alebo skupinovú prípravu (ak je v skupine ešte voľné miesto). Do kurzov s rodeným hovorcom sa môžete prihlásiť počas celého roka.