Štátnice a certifikáty

Naši kvalifikovaní lektori vám pomôžu s prípravou na štátne jazykové skúšky aj medzinárodné certifikáty v angličtine, nemčine a španielčine. Študentom, ktorí sa nemôžu pre časovú zaneprázdnenosť zúčastniť skupinového kurzu, ponúkame aj individuálnu prípravu prezenčnou, alebo online formou.

Jazyková škola SKYPERS je prípravným centrom pre štátne skúšky a medzinárodné certifikáty. To znamená, že záverečný test musíte absolvovať v inštitúcii, ktorá má na to oprávnenie (štátna jazyková škola, British Council, Goethe Institute,  Instituto Cervantes a pod.) V príprave sa nezameriavame len na jeden spôsob vyučovania. Používame kombináciu tých najlepších a najmodernejších vyučovacích metód a učebníc, ktoré vás najrýchlejšie privedú k požadovanému cieľu. Dĺžka prípravy závisí od úrovne študenta a intenzity štúdia. Základný modul trvá tri trimestre (36 týždňov). V cene kurzu nie je zahrnutý poplatok za samotnú skúšku ani študijná literatúra.

Pripravíme vás na:

Štátne jazykové skúšky z angličtiny

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške je akceptované na slovenských univerzitách, aj v Českej republike. Slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka na proklamovanej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v štátnej a verejnej správe – ako aj v súkromnom sektore. Naši lektori vám ochotne predstavia obsah skúšky a stratégie ako ju úspešne zvládnuť. Vyučovanie prebieha individuálnou formou v zmysle syláb zodpovedajúcich vybranému druhu skúšky. V SKYPERS vám pomôžeme pripraviť sa na štátnu skúšku úrovne B2 (úroveň maturitnej skúšky), alebo na všeobecnú štátnu skúšku C1.

Štátna jazyková skúška z angličtiny B2
Štátna jazyková skúška z angličtiny C1

Štátne jazykové skúšky z nemčiny

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške je akceptované na slovenských univerzitách, aj v Českej republike. Slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka na proklamovanej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v štátnej a verejnej správe – ako aj v súkromnom sektore. Naši lektori vám ochotne predstavia obsah skúšky a stratégie ako ju úspešne zvládnuť. Vyučovanie prebieha individuálnou formou v zmysle syláb zodpovedajúcich vybranému druhu skúšky. V SKYPERS vám pomôžeme pripraviť sa na štátnu skúšku úrovne B2 (úroveň maturitnej skúšky), alebo na všeobecnú štátnu skúšku C1.

Štátna jazyková skúška z nemčiny B2
Štátna jazyková skúška
z nemčiny C1

Príprava na Cambridge

V SKYPERS vás vieme kvalifikovane pripraviť na skúšky FCE (First Certificate in English), alebo CAE (Certificate in Advanced English). Individuálnu prípravu poskytujeme počas celého roka. Certifikát FCE je približne na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca. Zodpovedá úrovni slovenskej maturitnej skúšky. Certifikát  je vhodný pre stredný administratívny personál aj študentov. CAE je osvedčením pokročilého používateľa angličtiny na úrovni C1. Je určený pre tých, ktorí chcú používať angličtinu pri väčšine spoločenských a profesionálnych príležitostí. Certifikát platí na celý život a je široko medzinárodne uznávaný pre pracovné a študijné účely.  Aktuálne termíny skúšok Cambridge nájdete na https://www.britishcouncil.sk/skusky

Príprava na FCE
Príprava na CAE

Príprava na IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je medzinárodný systém testovania  anglického jazyka. Na test sa môžete prihlásiť cez online systém British Concil, ktorý vám po voľbe príslušného modulu IELTS ponúkne na výber miesto konania testu a termíny. Skúšku môžete absolvovať v dvoch formátoch – na papieri alebo elektronicky, ale musíte sa dostaviť osobne do niektorého zo skúšobných centier v Bratislave, Trnave, Trenčíne a Košiciach. Výsledok testu platí dva roky. V SKYPERS ponúkame prípravu na skúšky IELTS Academic (vhodný pre štúdium na zahraničnej vysokej škole alebo pre prácu na odbornej pozícií v anglicky hovoriacej krajine) a IELTS General Training (hodnotí pripravenosť na štúdium na strednej škole a college)

Príprava na IELTS General Training
Príprava na IELTS Academic

Príprava na TOEFL® iBT

TOEFL® iBT (Test of English as a Foreign Language – Internet based) je celosvetovo najuznávanejší test anglického jazyka. Test je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei. Na Slovensku sú  internetové testovacie centrá v Bratislave, Košiciach, Nitre, Skalici a Žiline. Každý záujemca o testovanie si vyberie najprv miesto testovania, potom dátum testu a po zaplatení poplatku dostane presnú adresu testovacieho centra. Test má platnosť 2 roky. Materiály na prípravu si môžete bezplatne požičať na Fulbrightovej komisii v Bratislave.

Príprava na TOEFL® iBT

Príprava Goethe-Zertifikat

Ak sa chcete sa pripravovať na štúdium v Nemecku, alebo na prácu v nemecky hovoriacej krajine a zároveň  získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát, potom je pre vás vhodný  Goethe-Zertifikat.  Zložením skúšky na úrovni B2 preukážete, že rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a dokážete sa spontánne dohovoriť, takže môžete bez problémov komunikovať  s rodenými Nemcami. Vyššia úroveň Goethe-Zertifikat C1 potvrdzuje pripravenosť na vysokoškolské štúdium v Nemecku a veľmi pokročilú jazykovú úroveň. Pred vykonaním testu sa ale odporúča vopred kontaktovať univerzitu, na ktorej plánujete študovať, či akceptuje túto skúšku namiesto vstupného testu z nemčiny.

Príprava na Goethe-Zertifikat B2
Príprava na Goethe-Zertifikat C1

Príprava na DELE

Španielske diplomy DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) sú oficiálne diplomy preukazujúce stupeň znalosti španielskeho jazyka vo všetkých úrovniach podľa Spoločného európskeho rámca. Udeľuje ich Instituto Cervantes (Cervantzesov inštitút) v mene španielskeho Ministerstva školstva. Platnosť týchto certifikátov je bez časového obmedzenia a majú široké medzinárodné uznanie. V SKYPERS ponúkame prípravu na DELE B2 a DELE C1. Na štúdium v Španielsku, alebo pre pracovné účely, je nutná znalosť španielskeho jazyka minimálne B2 . Vyššia úroveň diplomu DELE C1 preukazuje schopnosť porozumieť širokému spektru dlhých a náročných textov. Držiteľ tohto diplomu je schopný plynule a spontánne komunikovať bez nutnosti „loviť“ slovíčka z pamäte.

Príprava na DELE B2
Príprava na DELE C1